Hipolit Rzymski
 
Encyklopedia PWN
Hipolit Rzymski, święty, ur. przed 170, prawdopodobnie Palestyna, zm. 235, Sardynia,
grecki teolog, pisarz starochrześcijański; Ojciec Kościoła.
Jako zwolennik rygoryzmu etycznego, oskarżył o sabelianizm i zbytnią łagodność wobec grzeszników papieża Kaliksta, po czym 217 ogłosił się biskupem nielicznej grupy schizmatyckiej w Rzymie (dlatego uznawany za pierwszego antypapieża); wraz z papieżem Poncjanem zesłany przez cesarza Maksyminusa Traka na Sardynię; tam obaj biskupi Rzymu mieli się pojednać i ponieść męczeńską śmierć; autor najstarszego traktatu egzegetycznego Komentarza do Księgi Daniela (podano tu po raz pierwszy daty narodzin i śmierci Chrystusa), traktatu dogmatycznego O Antychryście, pism skierowanych przeciwko heretykom, m.in. Syntagma; przypisuje mu się autorstwo Kronik (od stworzenia świata do 234) oraz Tradycji apostolskiej, stanowiącej główne źródło wiedzy o dawnej liturgii rzymskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia