hierarchia
 
Encyklopedia PWN
hierarchia
[łac. < gr.],
religiozn. w katolicyzmie i prawosławiu forma szczególnego udziału w odpowiedzialności i zarządzaniu Kościołem oparta na określonym teologicznie i prawnie ustopniowanym uczestnictwie w kapłaństwie Chrystusa [gr. hierárchios ‘mający święte początki’, ‘związany z kultem bogów’];
w Kościele katol. rozróżnia się: h. święceń (hierarchia ordinis) — biskup, prezbiter, diakon, i h. władzy (hierarchia iurisdictionis) — papież, biskupi (z prawa Bożego) oraz ci (z prawa kanonicznego), którzy otrzymali misję kanoniczną dla sprawowania władzy, np. legaci papiescy, opaci, generałowie zakonów, wikariusze generalni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia