Damazy I
 
Encyklopedia PWN
Damazy I, święty, ur. ok. 305, Rzym, zm. 11 XII 384, tamże,
papież od 1 X 366; pochodził z rodziny hiszpańskiej;
352–366 diakon i prezbiter; walczył o urząd biskupa Rzymu z Ursynem, obranym przez mniejszość; przyczynił się do ogłoszenia chrześcijaństwa religią państwową (380); krzewił kult męczenników chrześcijańskich (m.in. świętego Piotra), patronował przekładowi Biblii na łacinę (Wulgata świętego Hieronima); twórczość Damazego obejmuje epigramaty nagrobne, pisma synodalne, początkową część tzw. Dekretu Gelazego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia