Wulgata
 
Encyklopedia PWN
Wulgata
[łac.],
przekład Biblii na łacinę, dokonany 382–406 gł. przez św. Hieronima ze Strydonu na zlecenie papieża Damazego I;
stanowi w części oryginalny przekł. ksiąg bibl. z języka hebrajskiego, w części zaś poprawioną wersję wcześniejszych przekł. zw. Vetus Latina. Cały Nowy Testament jest zrewidowaną wersją Vetus Latina oprac. przez św. Hieronima ze Strydonu (Ewangelia) i być może przez innego tłumacza (reszta ksiąg). Większość ksiąg Starego Testamentu przełożył św. Hieronim ze Strydonu z języka hebrajskiego, korzystając z Vetus Latina jedynie w przypadku niektórych ksiąg (np. Psalmów, Księgi Hioba, Pieśni nad Pieśniami). Kilka ksiąg jest znanych tylko w wersji Vetus Latina. Począwszy od VII–VIII wieku W. była najczęściej używaną w liturgii Kościoła zachodniego wersją Biblii, 1546 sobór trydencki uznał ją za oficjalny i autentyczny przekł. obowiązujący w Kościele rzymskokatol.; od 1598 było używane wyd. rzymskie, znane jako Wulgata sykstoklementyńska (od imion papieży); natomiast od 1979 w liturgii łac. Kościoła rzymskokatol. powszechnie używa się poprawionej wersji W., zw. Neowulgatą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia