pakiet socjalny
 
Encyklopedia PWN
pakiet socjalny,
ekon., polityka społ. zbiór zobowiązań pracodawcy lub inwestora zewnętrznego (w przypadku umowy kupna–sprzedaży przedsiębiorstwa stanowiący integralną część tej umowy), zawartych w porozumieniu z przedstawicielami pracobiorców w formie programu ochrony praw pracowniczych;
pojęcie „pakiet socjalny” powstało w latach 90. XX w. w Polsce w związku z realizacją programu prywatyzacji; zawiera gwarancje: utrzymania poziomu zatrudnienia (najczęściej 2–3 lata), wynagradzania pracowników, utrzymania zakresu i form świadczeń socjalnych, przestrzegania przepisów bhp, swobody działania związków zawodowych, zapewnienia szkoleń dla pracowników; pakiet socjalny zawiera często również gwarancje w postaci programu ochrony i rekultywacji środowiska naturalnego oraz dóbr kultury; w procesie prywatyzacji bezpośredniej i pośredniej stanowi jedno z kryteriów wyboru inwestora.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia