osmoreceptory
 
Encyklopedia PWN
osmoreceptory
[gr.-łac.],
fizjol. receptory wrażliwe na zmiany ciśnienia osmotycznego w organizmie, znajdujące się w jądrze nadwzrokowym i przykomorowym podwzgórza;
wzrost ciśnienia osmotycznego w płynach ustrojowych (gł. we krwi) powoduje pobudzenie osmoreceptorów, w wyniku czego następuje wyzwolenie uczucia pragnienia oraz wzmożone wydzielanie hormonu wazopresyny; przyczynia się ona do zwiększonego wchłaniania zwrotnego wody w kanalikach nerkowych, zapobiegając nadmiernemu jej wydalaniu z moczem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia