opłucna
 
Encyklopedia PWN
opłucna,
surowicza błona otaczająca płuca i wyściełająca wnętrze jamy klatki piersiowej;
zbud. z 2 blaszek: trzewnej, okrywającej płuca, i ściennej, pokrywającej wewn. powierzchnię żeber, przeponę i osierdzie; między blaszkami występuje szczelinowata przestrzeń, zw. jamą opłucnej, wypełniona niewielką ilością płynu. Zmiany chorobowe w opłucnej to najczęściej obecność płynu w jamie opłucnej; w połowie przypadków jest to płyn przesiękowy, gł. w przebiegu niewydolności krążenia, marskości wątroby, zespole nerczycowym, hipoalbuminemii, pozostałe 50% to płyn wysiękowy, gł. w przebiegu gruźlicy, zapaleniu płuc, przechodzeniu nowotworu na opłucną. Odczyn opłucnowy bez płynu jest zw. suchym zapaleniem opłucnej, które często jest wstępnym okresem dla wysiękowego zapalenia opłucnej, przebiegającego z gorączką, suchym kaszlem, bólem w klatce piersiowej. Powikłaniem zapalenia płuc, ropnia płuc, gruźlicy, przetoki oskrzelowo-płucnej może być obecność w opłucnej ropnego płynu; nowotwory opłucnej są najczęściej przerzutowe (rak płuc, oskrzeli, sutka, szyjki macicy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia