śródpiersie
 
Encyklopedia PWN
śródpiersie,
anat. błoniasta przegroda jamy klatki piersiowej ssaków;
przebiega w linii pośrodkowej, od wpustu klatki piersiowej do przepony; jest utworzona przez przyśrodkowe części worków opłucnowych (opłucna); między listkami opłucnej występuje niewielka przestrzeń, zw. jamą śródpiersia; największym narządem mieszczącym się w śródpiersiu jest serce, ponadto znajduje się tu grasica, aorta, żyły gł., przełyk, tchawica wraz z oskrzelami, nerwy, przewód piersiowy i liczne węzły chłonne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia