okrąg Apoloniusza
 
Encyklopedia PWN
okrąg Apoloniusza,
mat. zbiór punktów C na płaszczyźnie, dla których stosunek odległości od danych punktów A i B jest stały: AC/BC = const ≠1 (zbiór ten jest okręgiem);
okrąg Apoloniusza przecina prostą przechodzącą przez dane punkty AB w 2 innych punktach PQ; powyższe 4 punkty są harmonicznie sprzężone (dwustosunek); prosta QC jest przy tym dwusieczną kąta DCA, a prosta PC — dwusieczną kąta ACB.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia