odsalanie wody
 
Encyklopedia PWN
odsalanie wody, demineralizacja wody,
całkowite lub częściowe usuwanie z wody rozpuszczonych w niej soli;
usuwa się kationy nadające wodzie twardość, tj. kationy wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+), ale także kationy innych metali, oraz aniony, m.in. siarczanowe(VI) (SO42−), chlorkowe (Cl), azotanowe(V) (NO3), wodorowęglanowe (HCO3); odsalanie wody można prowadzić metodami polegającymi na oddzielaniu wody od soli lub na wydzielaniu soli z roztworu; największe znaczenie ma oddzielanie wody przez odparowywanie (destylacja) lub wymrażanie (oziębianie wody do temp. –2°C — tworzące się kryształy lodu zawierają mniej soli niż roztwór wyjściowy) oraz wydzielanie soli za pomocą jonitów; wykorzystuje się też elektroosmozę. Wzrost zainteresowania odsalaniem wody morskiej i innych słonych wód jest spowodowany powiększającym się zapotrzebowaniem na wodę oraz coraz częstszym zjawiskiem zasolenia wód powierzchniowych. Odsalanie wód kopalnianych prowadzi się najczęściej metodą odwróconej osmozy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia