odsalanie wody
 
Encyklopedia PWN
odsalanie wody, demineralizacja wody,
całkowite lub częściowe usuwanie z wody rozpuszczonych w niej soli;
usuwa się kationy nadające wodzie twardość, tj. kationy wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+), ale także kationy innych metali, oraz aniony, m.in. siarczanowe(VI) (SO42−), chlorkowe (Cl), azotanowe(V) (NO3), wodorowęglanowe (HCO3); odsalanie wody można prowadzić metodami polegającymi na oddzielaniu wody od soli lub na wydzielaniu soli z roztworu; największe znaczenie ma oddzielanie wody przez odparowywanie (destylacja) lub wymrażanie (oziębianie wody do temp. –2°C — tworzące się kryształy lodu zawierają mniej soli niż roztwór wyjściowy) oraz wydzielanie soli za pomocą jonitów; wykorzystuje się też elektroosmozę. Wzrost zainteresowania odsalaniem wody morskiej i innych słonych wód jest spowodowany powiększającym się zapotrzebowaniem na wodę oraz coraz częstszym zjawiskiem zasolenia wód powierzchniowych. Odsalanie wód kopalnianych prowadzi się najczęściej metodą odwróconej osmozy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia