ochrona przeciwpowodziowa
 
Encyklopedia PWN
ochrona przeciwpowodziowa,
zespół środków techn. i pozatechn. zapobiegających powodziom lub ograniczających ich rozmiary i skutki;
wśród środków techn. rozróżnia się obiekty zapobiegające powstawaniu powodzi oraz obiekty zmniejszające szkodliwy przebieg powodzi; do pierwszych zalicza się zbiorniki retencyjne (zbiornik wodny), zbiorniki suche (napełniają się tylko w okresach wezbrań), poldery stałe, do drugich — wały przeciwpowodziowe (obwałowanie), kanały ulgi i poldery przepływowe. Najstarszy, ale skutecznym sposobem o.p. są wały przeciwpowodziowe. Podstawowymi elementami pozatechnicznej o.p. są: system ostrzeżeń, tworzenie stref zróżnicowanego zagrożenia powodziowego, system ewakuacji i właściwa edukacja społeczeństwa. System ostrzeżeń wykorzystuje średnio- i krótkoterminowe prognozy meteorologiczne i hydrologiczne. Obecnie w Polsce, w Inst. Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jest budowany nowoczesny System Monitoringu i Osłony Kraju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia