obwałowanie
 
Encyklopedia PWN
obwałowanie,
sposób zabezpieczenia wałami (groblami) ziemnymi terenów przylegających do rzek, jezior, zbiorników wodnych i morza przed okresowym zalaniem, w wyniku wezbrania, pływów mor., spiętrzenia wody wywołanego wiatrami itp.;
jest stosowane również przy budowie polderów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia