norymberskie ustawy
 
Encyklopedia PWN
norymberskie ustawy,
nazwa uchwalonych IX 1935 w Norymberdze przez Reichstag III Rzeszy ustaw rasistowskich: „o obywatelstwie Rzeszy” i „o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej czci”, „o barwach i fladze Rzeszy” oraz wydane przez A. Hitlera XI 1935 „pierwsze rozporządzenie wykonawcze do ustawy o obywatelstwie Rzeszy”;
wg tych ustaw pełnoprawnym obywatelem Rzeszy była osoba „krwi niemieckiej lub pokrewnej”; małżeństwa i stosunki płciowe między Żydami a nie-Żydami były zabronione, a już istniejące małżeństwa mieszane unieważnione; zabraniały Żydom pracować w rodzinach nieżydowskich, a za przekroczenie tych i in. zakazów groziły kary aresztu lub więzienia; u.n. były oficjalnym dokumentem polityki antysemityzmu, jednego z zasadniczych elementów niemieckiego nazizmu, pogwałceniem prawa równości obywatelskiej, przeprowadziły podział społeczeństwa na grupy rasowe; u.n. zawierały także upoważnienie dla Hitlera i minister spraw wewnętrzynych do wydawania aktów prawnych rozwijających i uzupełniających te ustawy; potępione przez światową opinię publiczną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia