nasiennictwo
 
Encyklopedia PWN
nasiennictwo,
roln.:
1) nasiennictwo rolnicze, dział produkcji roślinnej oraz całokształt wiedzy teoret. i praktycznej dotyczącej wytwarzania materiału siewnego roślin uprawnych, jego przygotowania do siewu i przechowywania; obejmuje zagadnienia hodowli roślin, oceny i ochrony odmian roślin uprawnych oraz produkcji materiału siewnego i jego obrotu (nasiennictwo rolnicze w węższym znaczeniu obejmuje 2 ostatnie zagadnienia); obiektem zainteresowania nasiennictwa rolniczego są odmiany roślin uprawnych wytwarzane przez stacje hod. (lub hodowców), przekazujące nasienny materiał odmianowy jako superelity lub elity do dalszego rozmnażania; produkcja materiału siewnego w Polsce odbywa się w gospodarstwach nasiennych, na polach nasiennych gospodarstw rolnych i jest oparta na kontraktacji prowadzonej przez przedsiębiorstwa nasienne; nasiennictwo rolnicze uzupełnia system państw. kontroli poszczególnych działów produkcji nasiennej: ocena odmian dla hodowli, przestrzeganie rejonizacji odmian, kwalifikacja roślin na polach nasiennych, ocena i kwalifikowanie materiałów siewnych w odpowiednim stopniu odsiewu (w stacjach oceny nasion), inspekcja nasienna dla obrotu; materiał siewny jest co pewien czas odnawiany, w przeciwnym razie ulega pogarszaniu (wyradzanie się odmian); obrót nasionami siewnymi i sadzeniakami ziemniaka, oprócz skupu i sprzedaży, eksportu i importu, obejmuje ich magazynowanie uszlachetniające (dosuszanie, doczyszczanie, analizowanie i ujednolicanie);
2) leśn. nasiennictwo leśne, dział hodowli lasu obejmujący produkcję wartościowych nasion drzew i krzewów leśnych; zajmuje się m.in. ustalaniem zasad wyboru drzew nasiennych, organizacją i techniką zbioru nasion, transportu, wyłuszczania szyszek, przechowywania i przygotowania nasion do siewu, oceną ich jakości.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia