materiał siewny
 
Encyklopedia PWN
materiał siewny,
roln. ogólna nazwa obejmująca nasiona siewne oraz części roślin służące do rozmnażania wegetatywnego (bulwy, cebule, kłącza, rozłogi itp.), podlegające kwalifikacji (np. sadzeniaki ziemniaków).
Wyróżnia się materiał siewny kwalifikowany i standardowy; produkcja materiału siewnego kwalifikowanego odbywa się pod urzędową kontrolą wojew. inspektoratów inspekcji nasiennej, materiał siewny standardowy jest kwalifikowany przez upoważnionego producenta (dotyczy większości odmian roślin warzywnych); nasiona roślin ozdobnych są rozprowadzane jako materiał handl. bez uprzedniej kwalifikacji polowej plantacji reprodukcyjnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia