narratologia
 
Encyklopedia PWN
narratologia
[łac. narratio ‘opowiadanie’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dziedzina współcz. badań kultury i literatury, mająca za przedmiot ludzką zdolność narracji — kształtowania przekazów o zdarzeniach realnych i fikcyjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia