młodociany
 
Encyklopedia PWN
młodociany,
prawo:
1) w polskim prawie pracy osoba zatrudniona w wieku 16–18 lat i otoczona szczególną opieką i ochroną prawną;
2) w polskim prawie karnym sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat, a w chwili orzekania kary przez sąd w pierwszej instancji nie ukończył 24 lat; wymierzając karę młodocianemu, sąd kieruje się tym, aby skazanego wychować; Kodeks karny przewiduje dla młodocianego szersze możliwości zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia