minilab
 
Encyklopedia PWN
minilab,
fot. zintegrowana maszyna do zautomatyzowanej obróbki chem. materiałów fot. (negatywowych, diapozytywowych), a także zautomatyzowanego kopiowania (powiększania fot.) w celu uzyskania pozytywowych obrazów fot. (najczęściej na papierze fot.), zawierająca elementy sterujące czasem i warunkami obróbki chem. oraz warunkami ekspozycji w procesach kopiowania.
Pozwala na powtarzalną i szybką obróbkę fotograficznych materiałów światłoczułych; znane są specjalistyczne minilaby do wywoływania negatywów barwnych, do pełnej obróbki diapozytywów barwnych, do kopiowania barwnych pozytywów z negatywu, do kopiowania barwnych pozytywów z plików cyfrowych (np. z aparatów cyfrowych lub obrazów zeskanowanych), ale także do obróbki rentgenogramów w rentgenograf. diagnostyce med., do obróbki rentgenograf. zdjęć stomatologicznych, zdjęć defektoskopowych i in.; sterowanie procesami ekspozycji i obróbki chem. jest w minilabie całkowicie zautomatyzowane, a przyspieszenie obróbki chem. następuje dzięki tzw. obróbce szybkiej, na co pozwalają: podwyższona temp. procesów składowych, wymuszona turbulencja roztworów do obróbki chem., a także skrócenie niektórych procesów (np. płukania), połączenie bielenia z utrwalaniem, użycie materiałów fot. o coraz cieńszych warstwach składowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia