mineralizacja
 
Encyklopedia PWN
mineralizacja
[łac.],
chem. proces stosowany w analizie chem., polegający na rozkładzie związków org. przed przystąpieniem do oznaczania pierwiastków wchodzących w skład próbki analitycznej;
mineralizację można prowadzić różnymi metodami, najczęściej jest to utlenianie substancji org. tlenem z powietrza, zachodzące podczas jej prażenia — tzw. mineralizacja na sucho, lub utlenianie za pomocą nieorg. kwasów utleniających (kwasu azotowego, chlorowego, stężonego kwasu siarkowego lub ich mieszanin) — tzw. mineralizacja na mokro (w roztworze); do m. wykorzystuje się także promieniowanie mikrofalowe i nadfioletowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia