roztwarzanie
 
Encyklopedia PWN
roztwarzanie,
proces otrzymywania jednorodnej mieszaniny wieloskładnikowej w wyniku zachodzących reakcji chem. między czynnikiem roztwarzającym a stałą substancją roztwarzaną;
do r. stosuje się zwykle agresywne związki chemiczne, np. stężone kwasy (solny, siarkowy, azotowy), ich mieszaniny, stężone alkalia, utleniacze (np. nadtlenek wodoru); roztwarzaniu ulegają m.in. metale w kwasach lub zasadach, np. cynk roztwarza się w kwasie solnym: Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2, przechodząc do roztworu w postaci jonów Zn2+; w przypadku substancji org. proces r. nazywa się mineralizacją. Istotą r. jest rozkład substancji roztwarzanej, który uniemożliwia jej odzyskanie po usunięciu czynnika roztwarzającego; odróżnia to r. od rozpuszczania. R. jest ważnym etapem w analizie chem. próbek nierozpuszczalnych (np. metali, stopów, minerałów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia