mikrometr
 
Encyklopedia PWN
mikrometr
[gr.]:
1) przyrząd do dokładnego mierzenia długości, w którym wykorzystuje się proporcjonalność przesunięcia śruby (z bębnem o podziałce 0–50) do kąta jej obrotu w nakrętce (tulei z podziałką o działce 0,5 mm); rozróżnia się m.: zewnętrzne (kabłąkowe), przeznaczone do pomiaru wymiarów zewn.; wewnętrzne (szczękowe) — do pomiaru wymiarów wewn.; średnicówki — do pomiaru średnic otworów; głębokościomierze oraz m. specjalne, np. do mierzenia gwintów, blach, kół zębatych; w celu zwiększenia dokładności pomiarów stosuje się m. z czujnikiem (mech., opt., elektr. i in.); spotykane zakresy: m. zewnętrzne — od 0–25 mm do 275–300 mm, średnicówki — do 1500 mm;
2) urządzenie odczytowe w przyrządzie pomiarowym, w przyrządach opt. noszące nazwę m. okularowego;
3) przyrząd do pomiaru wzajemnej odległości na niebie obiektów, których odległość kątowa nie przekracza kilkunastu minut kątowych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia