zewnętrzne

Encyklopedia PWN

ekon. korzystne lub niekorzystne skutki wywierane przez transakcje rynkowe na ludzi, którzy nie uczestniczą w nich bezpośrednio;
ekon. korzyści uzyskiwane z produkcji i konsumpcji dóbr, uzyskiwane przez osoby nie biorące udziału bezpośrednio w ich produkcji, konsumpcji lub wymianie,
kierownictwo nacz. kadr powstania styczniowego 1863–64 poza krajem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia