mechanizacja
 
Encyklopedia PWN
mechanizacja
[gr.-łac.],
zastępowanie pracy mięśni (rąk lub nóg) pracą maszyn i urządzeń wytwórczych, a także wprowadzanie, zastępujących pracę mięśni, maszyn i urządzeń do różnych dziedzin gospodarki, w celu ulżenia pracy człowiekowi, zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów wytwarzania.
Proces prowadzący do podnoszenia wydajności pracy ludzkiej i obniżenia kosztów jednostkowych produkcji; zależnie od zakresu rozróżnia się mechanizację: małą, częściową i pełną (kompleksową); mała mechanizacja polega na zastępowaniu pracy ręcznej przez narzędzia mechaniczne, częściowa mechanizacja — na wprowadzeniu maszyn do niektórych faz i operacji procesu produkcyjnego, pełna mechanizacja obejmuje całość procesu produkcyjnego, jest stadium wyjściowym do automatyzacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia