materia międzyplanetarna
 
Encyklopedia PWN
materia międzyplanetarna,
gaz i pył wypełniające przestrzeń okołosłoneczną, których źródłem są ciała Układu Słonecznego;
gaz materii międzyplanetarnej pochodzi przede wszystkim ze Słońca (wiatr słoneczny) i tworzy heliosferę; bywa wzbogacany gazami uwalnianymi z jąder komet oraz traconymi przez atmosfery planet i księżyców; pył powstaje w wyniku zderzeń planetoid, rozpadów komet, uderzeń meteorytów w powierzchnie planet i księżyców i in.; nie ma wyraźnie określonej granicy między rozmiarami cząstek pyłu materii międzyplanetarnej i meteoroidów — drobnych ciał Układu Słonecznego; gęstość materii międzyplanetarnej jest bardzo mała i wyraźnie zależy od miejsca, w okolicach Ziemi wynosi kilka cząstek w objętości 1 cm3; o istnieniu materii międzyplanetarnej świadczą m.in. kształty i kierunki warkoczy komet, zjawiska meteorów, światło zodiakalne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia