kretowanie
 
Encyklopedia PWN
kretowanie, drenowanie krecie,
wykonywanie (wytłaczanie) na głęb. 60–70 cm w glebach zwięzłych lub torfowych systematycznej sieci kanalików odwadniających o średnicy 6–15 cm i rozstawie 3–7 m za pomocą specjalnego pługa (słupicy-noża, kreta i wygładzacza);
kanaliki (sączki) krecie odprowadzają wodę do zbieraczy ceramicznych przez zasypkę filtracyjną lub bezpośrednio do rowów przez umocniony wylot; trwałość kretowania wynosi kilka lat; kretowanie działa odwadniająco i przewietrzająco na glebę; jest zaliczane do agromelioracji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia