kreacjonizm
 
Encyklopedia PWN
kreacjonizm
[łac. creatio ‘tworzenie’],
koncepcja w teologii katol., wg której Bóg stwarza dusze ludzkie przy każdorazowym powstawaniu istoty ludzkiej;
w tym sensie jest przeciwstawna teoriom preegzystencjireinkarnacji, oraz traducjanizmu, wg którego człowiek przekazuje potomstwu duszę wraz z ciałem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia