preegzystencja
 
Encyklopedia PWN
preegzystencja
[łac. prae ‘przed’, existentia ‘istnienie’],
istnienie duszy ludzkiej przed zaistnieniem ciała;
wiara w preegzystencję dusz jest istotnym elementem wielu systemów religijnych i filozoficznych (np. platonizmu), zwłaszcza tych, które przyjmują wiarę w wędrówkę dusz, czyli metempsychozę (pitagoreizm, religia starożytnego Egiptu, hinduizm, buddyzm); w pierwotnym chrześcijaństwie jej zwolennikiem był Orygenes, którego poglądy na ten temat zostały potępione na II Soborze Konstantynopolitańskim (553).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia