kondensacja
 
Encyklopedia PWN
kondensacja
[łac. condensatio ‘zgęszczenie’],
chem. reakcja łączenia się co najmniej 2 cząsteczek związku chem. z jednoczesnym wydzieleniem prostej cząsteczki, np. wody, chlorowodoru, zwykle jako produktu ubocznego;
reakcjami kondensacji jest wiele reakcji zachodzących z udziałem związków org., np. estryfikacja:
 
 CH3COOH  +  C2H5OH  ⇄  CH3COOC2H5  +  H2O
kwas octowy  alkohol etylowy    octan etylu        woda
 
Kondensacja monomerów, w wyniku której powstaje polimer, nazywa się polikondensacją. Kondensacja jest często stosowana w technologii org., m.in. w produkcji leków, tworzyw sztucznych. Do k. należy m.in. Friedela i Craftsa reakcja.
Kondensacją nazywa się też proces tworzenia się układów koloidalnych z roztworów jednorodnych (metoda kondensacyjna).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia