kolokwium
 
Encyklopedia PWN
kolokwium
[łac. colloquium ‘rozmowa’],
naukozn.:
1) rodzaj egzaminu na wyższej uczelni, zwykle ustnego, z części materiału, który trzeba zdać przed przystąpieniem do egzaminu obejmującego całość materiału (zaliczającego dany przedmiot);
2) rozmowa, którą krótko przed właściwym egzaminem przeprowadzał średniow. student ze swym preceptorem, by ten mógł przekonać się, że student ma opanowany obowiązujący materiał i może przystąpić do właściwego egzaminu przed komisją egzaminatorów danego fakultetu;
3) kolokwium habilitacyjne, część składowa przewodu habilitacyjnego (habilitacja).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia