kaliforn
 
Encyklopedia PWN
kaliforn, Cf, californium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 98;
Symbol: Cf
Nazwa łacińska: Californium
Liczba atomowa: 98
Pierwiastek promieniotwórczy: tak
Odkrycie: 1950
Odkrywca: Seaborg Glenn Theodore, Thompson Stanley G., Ghiorso Albert, Street Kenneth
sztucznie otrzymywany, promieniotwórczy; liczba masowa najtrwalszego izotopu — 251 (czas połowicznego zaniku T1/2 ok. 800 lat); k. należy do rodziny aktynowców; temperatura topnienia 900°C, gęstość 15,1 g/cm3; stopień utlenienia III; są znane związki kalifornu z tlenem (Cf2O3) i chlorem (CfCl3 i CfOCl); w skorupie ziemskiej nie występuje; istnieje hipoteza, że izotop 254Cf powstaje w gwiazdach supernowych (typu I). Kaliforn (w postaci izotopu 245Cf) otrzymali 1950 S.G. Thompson, K. Street, A. Ghiorso i G.Th. Seaborg z University of California w Berkeley (stąd nazwa pierwiastka).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia