kadi
 
Encyklopedia PWN
kadi,
sędzia muzułmański wydający wyroki na podstawie prawa islamu (szari’at) i miejscowego prawa zwyczajowego (adat, urf);
podlegają mu sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe, nadzór nad fundacjami religijnymi (wakf), czasem rozstrzyga nawet kwestie religijne lub moralne; od czasu Abbasydów istniał urząd najwyższego kadiego, który wyznaczał kadiego w ośrodkach prowincjonalnych; dla każdej ze szkół prawnych w islamie (mazhab) wyznaczano osobnego kadiego; po wprowadzeniu świeckich kodeksów prawnych w wielu państwach arabskich zakres obowiązków kadiego zmniejszył się.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia