muhtasib
 
Encyklopedia PWN
muhtasib, muḥ tasib
[arab. ihtasaba ‘przeliczać’, ‘sprawdzać’],
od 2. poł. VIII w. wyższy urzędnik sądowy w kalifacie arabsko-muzułmańskim;
początkowo m. sprawował funkcję zw. hisba, czyli „nakazywania tego, co uznane i zakazywania tego, co naganne” (Koran, 3, 110) — czasem funkcję tę pełnił miejscowy kadi; m. pilnował porządku na bazarach miejskich, kontrolował kupców, rzemieślników itp.; stopniowo jego zadania zostały rozszerzone — m. nadzorował przestrzeganie norm prawa muzułmańskiego, moralności i rozmaitych zasad współżycia społ. oraz lojalności wobec panującego, przekształcając się w cenzora o bardzo szerokich, choć nie do końca ściśle określonych kompetencjach.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia