jednostka uczestnictwa
 
Encyklopedia PWN
jednostka uczestnictwa jest prawem majątkowym, niezbywalnym na rzecz osób trzecich; uczestnik funduszu może natomiast zbyć jednostkę uczestnictwa samemu funduszowi po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto funduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia