jedlnieński przywilej
 
Encyklopedia PWN
jedlnieński przywilej 1430,
przywilej dla szlachty;
wydany w Jedlni (wieś w województwie mazowieckim); zapewniał szlachcie m.in. nietykalność osoby i majątku bez wyroku sądowego (neminem captivabimus...), rozszerzał prawo polskie na ziemie ruskie, przewidywał inkorporację Wielkiego Księstwa Litewskiego; w zamian za wydanie przywileju Władysław II Jagiełło uzyskał zagwarantowanie elekcji jednego z synów po swej śmierci.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia