iluzja pieniężna
 
Encyklopedia PWN
iluzja pieniężna,
ekon. mylne przyjmowanie przez podmioty gospodarcze zmian nominalnych wielkości ekonomicznych (cen, płac, zysków, stóp procentowych) za zmiany wielkości realnych, uwzględniających inflację;
uleganie iluzji pieniężnej skłania przedsiębiorców do zwiększania podaży dóbr i usług, pracowników zaś do zwiększania podaży pracy. Iluzja pieniężna może występować w przypadku nagłego wystąpienia inflacji; gdy jest ona trwałym zjawiskiem gospodarczym przedsiębiorcy i pracownicy nie ulegają iluzji pieniężnej, uwzględniając poziom inflacji w decyzjach ekonomicznych, które opierają na hipotezie racjonalnych oczekiwań.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia