iloczyn jonowy wody
 
Encyklopedia PWN
iloczyn jonowy wody,
iloczyn stężeń jonów powstałych w reakcji dysocjacji wody: H2O ⇄ H+ + OH, wyrażany wzorem Kw =  (gdzie c — stężenie, a właściwie aktywność jonów H+ i OH);
w temp. 25°C wartość jonowego iloczynu wody wynosi 10–14 mol2/l2, stąd cH+ = cOH– = 10–7 mol/l, czyli pH (lub pOH) czystej wody wynosi 7.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia