iloczyn jonowy
 
Encyklopedia PWN
iloczyn jonowy,
chem. iloczyn aktywności (lub stężeń molowych) jonów — kationów i anionów powstałych w wyniku dysocjacji elektrolitycznej (lub autodysocjacji) cząsteczek związku chemicznego;
(aktywności jonów są podniesione do potęg równych współczynnikom stechiometrycznym w równaniu dysocjacji); i.j. wyznacza się dla substancji bardzo słabo rozpuszczalnych (rozpuszczalności iloczyn) i rozpuszczalników ulegających autoprotolizie, jak woda (jonowy iloczyn wody) lub bezwodne: amoniak, kwas octowy czy alkohol etylowy; wartość i.j. zależy od temperatury, wyznacza się ją doświadczalnie, np. przez pomiar przewodności właściwej, siły elektromotorycznej ogniw galwanicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia