hektar przeliczeniowy
 
Encyklopedia PWN
hektar przeliczeniowy,
roln.:
1) miara umożliwiająca porównywalność gruntów różnej jakości; jako podstawę przyjęto 1 ha ziemi klasy bonitacyjnej IVa (średniej jakości) — o współczynniku 1; dla gleb lepszych (z klas bonitacyjnych III, II i I) współczynniki są odpowiednio wyższe od 1, dla gleb gorszych (klasy V i VI) — niższe od 1; w hektarach przeliczeniowych wyraża się powierzchnię użytków rolnych różnej jakości mnożąc hektary rzeczywiste (fiz.) przez odpowiednie współczynniki; hektary przeliczeniowe znajdują zastosowanie przy wymiarze podatku gruntowego, ustalaniu składek na fundusz emerytalny rolników oraz w analizach ekon.;
2) miara prac wykonanych żywymi i mech. siłami pociągowymi, która odpowiada pracy włożonej w wykonanie orki średniej na obszarze 1 ha; umożliwia porównanie między sobą prac wykonanych różnymi technikami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia