użytki rolne
 
Encyklopedia PWN
użytki rolne,
grunty użytkowane rolniczo;
są to grunty orne, obszary plantacji wieloletnich (sady, chmielniki, winnice i in.), warzywniki, łąki, pastwiska, ogródki przydomowe; w Polsce obszar użytków rolnych zmniejsza się, gł. w wyniku urbanizacji kraju (1965 było 19 946 tys. ha użytków rolnych, 2003 — 16 169 tys. ha); 2003 struktura użytków rolnych była następująca: grunty orne 12 650 tys. ha (78,2%), łąki 2 341 tys. ha (14,5%), pastwiska 928 tys. ha (5,7%), sady 243 tys. ha (1,5%).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia