gwiazd gromady
 
Encyklopedia PWN
gwiazd gromady,
skupiska gwiazd, których wzajemne oddziaływania grawitacyjne przewyższają znacznie oddziaływania z gwiazdami otoczenia.
Gwiazdy wchodzące w skład gromady mają jednakowy ruch i wspólne pochodzenie; rozróżnia się gromady kuliste, liczące 104–106 gwiazd, i mniej liczebne gromady otwarte. Gromady otwarte zawierają przeciętnie po kilkaset gwiazd, mają rozmiary od kilku do kilkunastu pc, zawierają gwiazdy populacji I (gwiazd populacje); czas ich rozpadu ocenia się na ok. 109 lat. Gromady kuliste mają rozmiary rzędu 100 pc, charakteryzuje je regularna, sferyczna budowa; są tworami trwałymi, o czasie rozpadu 1012 lat, dłuższym od wieku Galaktyki; zawierają gwiazdy II populacji. W Galaktyce jest znanych ok. 100 gromad kulistych i ok. 1000 gromad otwartych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia