gwiazd populacje
 
Encyklopedia PWN
gwiazd populacje,
grupy gwiazd o jednakowym składzie chemicznym i zbliżonym wieku;
twórcą pojęcia „populacje gwiazd” był (1944) W. Baade, który podzielił wszystkie obiekty w Galaktyce na 2 populacje; do populacji I zaliczył gwiazdy młode (o dużej zawartości, ok. 2–4%, pierwiastków cięższych od helu), podsystemu płaskiego (gwiazd podsystemy), skupione w dysku galaktycznym i tworzące zgrupowania: ramiona spiralne, gromady otwarte, asocjacje; do populacji II zakwalifikował gwiazdy stare (zawierające mało, ok. 1% lub mniej, pierwiastków cięższych od helu), podsystemu sferycznego, tworzące jądro i halo Galaktyki, gromady kuliste; nie obserwuje się ostrej granicy między gwiazdami populacji I i II, dlatego obecnie stosuje się bardziej szczegółowy schemat klasyfikacyjny zawierający 5 populacji: populację I młodą, pośrednią i starą oraz populację II pośrednią i skrajną; taki podział uwzględnia w sposób systematyczny zmianę wielu istotnych charakterystyk gwiazd, takich jak: skład chemiczny, wiek, stopień koncentracji ku centrum Galaktyki, charakter ruchów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia