podkarły
 
Encyklopedia PWN
są ubogimi w pierwiastki ciężkie gwiazdami populacji II (w przeciwieństwie do karłów będących gwiazdami populacji I; gwiazd populacje); p. znajdują się w tym samym stadium ewolucyjnym co karły, tzn. w ich jądrach zachodzą reakcje przemiany wodoru w hel, jednak mała zawartość pierwiastków ciężkich powoduje, że p. produkują mniej energii niż karły o tej samej masie i mają mniejsze promienie — stąd ich położenie na diagramie Hertzsprunga–Russella; w ramach klasyfikacji widmowej p. należą do klasy jasności VI; najmasywniejsze znane p. mają masy rzędu 1,5 masy Słońca; najbliższym znanym p. jest Gwiazda Kapteyna w gwiazdozbiorze Malarza. Dawniej do kategorii p. zaliczano również gwiazdy zmierzające do stadium białego karła (białe karły) po przejściu przez stadium mgławicy planetarnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia