gromady kuliste

Encyklopedia PWN

skupiska gwiazd, których wzajemne oddziaływania grawitacyjne przewyższają znacznie oddziaływania z gwiazdami otoczenia.
grupy gwiazd o jednakowym składzie chemicznym i zbliżonym wieku;
obiekty astronomiczne — kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.
chlorella, Chlorella,
rodzaj jednokomórkowych glonów zaliczany do gromady zielenic;
gałeczka, Sphaerium,
rodzaj mięczaków z gromady małżów;
grupa chorób roślin wywoływanych przez grzyby z rodziny mączniakowatych (Erysiphaceae), zaliczanej do typu (gromady) workowców (Ascomycota), również grupa grzybów (patogenów) z rodziny Erysiphaceae.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia