granica oznaczalności
 
Encyklopedia PWN
granica oznaczalności,
termin stosowany w analizie chemicznej na określenie najmniejszej ilości lub najmniejszego stężenia możliwych do oznaczenia daną metodą analityczną;
granica oznaczalności zależy od właściwości oznaczanego składnika, stosowanej aparatury, warunków pomiarowych, a także od dopuszczalnego błędu oznaczenia, który zwykle maleje w miarę wzrostu stężenia oznaczanego składnika; granica oznaczalności jest kilkakrotnie wyższa od granicy wykrywalności i często jest określona przez dolną granicę zakresu, w którym sygnał analityczny jest liniowo zależny od stężenia oznaczanego składnika.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia