oznaczalność
 
Encyklopedia PWN
oznaczalność,
w analizie chem. możliwość oznaczenia daną metodą analityczną określonego składnika w badanym materiale;
zależy od granicy oznaczalności, a także od obecności innych składników i rodzaju analizowanego materiału.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia