geosfery
 
Encyklopedia PWN
geosfery
[gr. gḗ ‘ziemia’, sphaíra ‘kula’],
koncentryczne sfery wchodzące w skład kuli ziemskiej, które odznaczają się swoistymi właściwości fiz. i chemicznymi;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia