gens
 
Encyklopedia PWN
gens
[łac. < gr.],
w starożytnym Rzymie ród, zrzeszenie rodzin pochodzących od wspólnego przodka;
gens stanowił podstawę pierwotnego społeczeństwa rzymskiego opierającego się na ustroju rodowym; członkowie gens nosili wspólne imię (nomen gentilicium), dzielili się na pełnoprawnych (gentiles) oraz niepełnoprawnych, do których należeli wyzwoleńcy i klienci; pełnoprawni członkowie gens podlegali prawu rodowemu (ius gentilicium).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia