fitomelioracje
 
Encyklopedia PWN
fitomelioracje
[gr. phytón ‘roślina’, łac. melioratio ‘ulepszenie’],
zabiegi przeprowadzane w celu zmiany niekorzystnych warunków środowiska i krajobrazu,
zaliczane do melioracji; polegają na zalesianiu, zadrzewianiu, zakrzewianiu lub darniowaniu, dokonywanym w formie płatów, pasów, żywopłotów albo systematycznych nasadzeń na stokach, skarpach i in.; zmniejszają siłę wiatru na przylegających polach, łagodzą mikroklimat, spowalniają obieg wody i substancji chemicznych: ograniczają parowanie wody z gleby, zatrzymują śnieg, przeciwdziałają wymywaniu substancji biogennych do wód, ograniczając ich eutrofizację, zmniejszają erozję gleby; wzbogacają różnorodność biologiczną siedlisk; przyczyniają się do poprawy warunków ekologicznych, estetycznych i gospodarczych środowiska.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia