erfurcki program
 
Encyklopedia PWN
erfurcki program,
program Socjaldemokratycznej Partii Niemiec uchwalony na zjeździe w Erfurcie (14–20 X 1891), wg projektu K. Kautskiego i E. Bernsteina
opierał się na założeniach marksizmu; za cel ostateczny walki klasy robotniczej uznawał socjalizm, jednocześnie formułował bieżące zadania, m.in. powszechne prawo wyborcze, 8-godzinny dzień pracy; program erfurcki był także wzorem dla innych partii II Międzynarodówki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia