energia jonizacji
 
Encyklopedia PWN
energia jonizacji,
energia potrzebna do oderwania najsłabiej związanego elektronu od obojętnego atomu lub cząsteczki;
e.j. należy do jednych z najważniejszych wielkości charakteryzujących atom danego pierwiastka chem.; jej wartość wyznacza się z pomiarów spektroskopowych i wyraża zwykle w elektronowoltach (eV), np. dla atomu wodoru wynosi ona 13,606 eV; e.j. zależy od odległości elektronu od jądra i efektywnego (uwzględniającego ekranujące działanie elektronów) ładunku jądra; w przypadku odrywania drugiego elektronu (od jonu) mówi się o drugiej e.j., trzeciego — trzeciej e.j. itd.; stosunek e.j. do ładunku elektronu jest zw. potencjałem jonizacji (liczbowo równy e.j.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia